Hà Dung
Thành viên

Sổ đỏ là loại giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và nhà được cấp bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đặc điểm nổi bật của sổ đỏ là nó xác định rõ chủ sở hữu đất và nhà, thể hiện quyền sở hữu vĩnh viễn và không bị hạn chế trong việc sử dụng, chuyển nhượng và thế chấp tài sản. Sổ đỏ được coi là loại giấy tờ quyền sở hữu bất động sản có giá trị cao nhất và được công nhận pháp lý mạnh mẽ. https://ctybatdongsan.com/so-do-so-hong-anh-huong-mua-ban-nha-dat-tai-ha-noi/

Thiết kế website

(Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể tham gia thảo luận hoặc Tham gia nhóm thảo luận của Cộng Đồng SEO trên Facebook.!)