Trần Bối
Thành viên
Để hoàn thành mục tiêu tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), Hà Tĩnh đã ban hành chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực với tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2022-2025 là 699,559 tỷ đồng.

 

 

Tại tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII đã biểu quyết thông qua chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2022-2025.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách giai đoạn 2022-2025 là 699,559 tỷ đồng, bao gồm một số nội dung, chính sách: hỗ trợ xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình; lắp đặt thiết bị xử lý nước sinh hoạt; hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh; xây dựng thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; thưởng xã, huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông (đối với 10 xã chưa đạt chuẩn); phục hồi nâng cấp mặt đường; hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông đối với các huyện chưa đạt chuẩn: Hương Khê và huyện Kỳ Anh (ngoài chính sách xi măng); hỗ trợ kinh phí phấn đấu đạt chuẩn các tiêu chí.

Thiết kế website

(Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể tham gia thảo luận hoặc Tham gia nhóm thảo luận của Cộng Đồng SEO trên Facebook.!)