Trần Bối
Thành viên

Theo đánh giá của Sở Công Thương Hà Tĩnh, một trong những thành công của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là đã thu hút các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh vào cuộc tích cực, từng bước đưa sản phẩm hàng hoá “made in Hà Tĩnh” đến với người tiêu dùng.

Bởi vậy, Sở sẽ tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; có chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đồng hành cùng cuộc vận động; tạo điều kiện về thủ tục để tham gia các hội chợ, triển lãm có quy mô lớn; lựa chọn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đưa vào chương trình hỗ trợ vốn khuyến công; hỗ trợ tư vấn về đổi mới mẫu mã, hình thức sản phẩm".
Thiết kế website

(Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể tham gia thảo luận hoặc Tham gia nhóm thảo luận của Cộng Đồng SEO trên Facebook.!)