Nguyễn...
Điều hành viên
1. Những kỹ thuật căn bản
 
Theo hầu hết các chuyên gia, khi làm seo bạn cần phải nắm vững cơ bản technical SEO trước. Hầu hết mọi người đều quan tâm những phần nâng cao, thịnh hành thay vì các phần nền tảng. Trong đó những khái niệm căn bản cần phải nằm lòng như:
 • Phát hiện và sửa lỗi crawlability, index, khả năng truy cập
 • Các lỗi về hiệu suất website
 • Biết ưu tiên thứ tự các vấn đề technical SEO
 • Kỹ năng mềm: Teamwork, trình bày, thuyết phục, giao tiếp,...
2. Sẵn sàng cho core web vitals
 
Bản cập nhật tháng 5/2021 Page Experience bao gồm:
 • Tính thân thiện với di động
 • Bảo mật
 • Bỏ đi quảng cáo đan xen
Các SEOs sẽ phải tham gia khá nhiều vào phần này trong năm 2021. Ngoài ra, các chuyên gia còn khuyên bạn ưu tiên tốc độ trang lên trên hết. Gợi ý các bước tối ưu từ chuyên gia:
 1. Dùng CDN, như cloudflare
 2. Dùng server-side caching cho markup và các file CSS, JavaScript, viết inline CSS và JS để tối thiểu hóa các request đơn lẻ
 3. Tối ưu các file media bằng format next-gen (vd: webp) và nén file nhỏ lại
 4. Dùng tool như Wappalyzer để phát hiện các dòng code của bên thứ ba --> xóa bỏ khi không cần
 5. Tập trung vào tối ưu hiệu suất hình ảnh
 6. Phối hợp với các team khác và số liệu để cân nhắc việc thêm bớt các tag trên web
 7. Đặt mục tiêu tốc độ trang ngay từ giai đoạn phát triển
3. Dùng Schema - Structure dât có chiến lược
 
Các chuyên gia khuyên rằng không nên chỉ chèn schema cho có, mà nên có mục đích, mục tiêu cần đạt. Hãy suy nghĩ về mục đích bạn đặt một đoạn schema nào đó: Ví dụ như schema về brand và các tác giả bài viết sẽ giúp GG hiểu rõ hơn về entity, knowledge graph. => Không cần thiết phải markup tất cả mọi thứ, hãy markup có mục đích.

4. Tận dụng tựu động hóa
Một trong những công nghệ hữu ích nhất đó là sử dụng ngôn ngữ lập trình Python để tự động hóa công việc, như phân tích dữ liệu chẳng hạn. Trong năm 2021, hãy tìm cách tự động hóa quy trình SEO của bạn để cải thiện công việc và đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.

5. Đừng quên phân tích và báo cáo
 
Mọi người trong công ty thường không quan tâm đến technical SEO, trừ khi bạn làm hỏng việc. Chuyên gia khuyên rằng bạn nên làm rõ các chỉ số mơ hồ như "trang index", hãy cho mọi người thấy kế hoạch rõ ràng --> ảnh hưởng đến ranking, traffic, doanh thu ra sao. Hãy viết ra cụ thể các chỉ số và mục tiêu từ đầu dự án, bạn sẽ dễ làm việc và báo cáo hơn.
Thiết kế website

(Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể tham gia thảo luận!)